Visselblåsning

Visselblåsning är när en person slår larm om oegentligheter. Ofta rör det sig om missförhållanden på den egna arbetsplatsen inom privat eller offentligt bolag, organisation eller myndighet. Visselblåsare kan också vara tidigare anställd, underentreprenör, leverantör, kund, aktieägare, styrelseledamot, arbetssökande eller praktikant – alla som har ett nära förhållande till organisationen.

 

Allt som känns fel är inte visselblåsning

Ett personligt klagomål är inte visselblåsning utan det rör sig om ett missförhållande av större intresse tex olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Det kan bland annat vara:
Bedrägeri eller korruption
Trakasserier, mobbing och diskriminering
Överträdelse av hälso och säkerhetsstandard
Handlingar som skadar miljö eller egendom
Medvetna lagöverträdelser.

 

Tillvägagångssätt för rapportering

På El-Andersson AB har vi ett internt system där våra anställda kan rapportera och där man kan vara anonym. För våra externa partners så kan man lämna in en rapport genom länk se nedan och man kan vara anonym.
Det går alltid att lämna rapport muntligt genom telefon eller fysiskt möte med av företaget utsedd mottagare av informationen.
Visselblåsarens identitet omfattas av starkaste formen av sekretess samt förbud mot repressalier.
Mottagning av rapport bekräftas inom 7 dagar och vidtagna åtgärder inom 3 månader. Ärenden om visselblåsning raderas automatiskt två år efter att hanteringen är avslutad i systemet.

Lämna in en rapport här

sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo