Historia – El-Andersson i Vessigebro AB
27620553-rDnxG

Historia

Historien om El-Andersson började redan 1938, året före andra världskriget.

Då startade Herbert Andersson företagetHerbert Anderssons Elektriska, på Brogatan 11 i Vessigebro.

Här kan du läsa om företagets intressanta historia.

 • 1930.

  I slutet av 1930-talet flyttade Herbert Andersson med sin fru Agnes och sonen Bruno, från Smålands Burseryd via Tylösand till Vessigebro.
  Herbert köpte fastigheten Brogatan 11 och startade elfirma vid årsskiftet 1938-39 under namnet Herbert Anderssons Elektriska.
 • RISKABELT JOBB I STOLPAR

  Kraftbolagen började förse landsbygden med elektricitet och firmans arbeten bestod till en början av linjebyggnad – ett mycket ansträngande och inte helt riskfritt arbete.
  Herbert klättrade med så kallade stolpskor i ledningsstolparna för att fästa isolatorerna till kraftledningen.
 • EL GAV ÖKAT BEHOV

  När elledningarna fanns på plats i en by, var det dags att förse fastigheterna med elektricitet. Detta blev en mycket viktig arbetsuppgift för det nystartade företaget.
  När husen försågs med elektricitet, behövde man också armaturer, spis och köksfläkt - och så småningom även kylskåp och tvättmaskin, som blev husmors stora hjälpreda.
 • 1940. - ÖPPNADE ELVARUBUTIK

  För att tillgodose kunderna med dessa nya kapitalvaror öppnade Agnes en elvarubutik i den egna fastigheten i slutet av 1940-talet.
  Agnes sålde spisar och kylskåp av fabrikat Helios och den första köksfläkten tillverkades av Futurumverken i Byske.
  De första enkla armaturerna har idag blivit rariteter och ljuskronorna med slipade prismor är mycket eftersökta på auktioner.
 • 1960. - INGENJÖRSSTUDIER

  Herbert hade en anställd elektriker och även sonen Bruno började arbeta i företaget. I början av 1960-talet arbetade också sonen Björn i företaget, då Bruno började sina ingenjörsstudier vid Göteborgs Tekniska Institut.
  Därefter började Bruno arbeta med komplicerade anläggningar inom industrin för ASEA, vilket medförde att han fick starkströmsbehörighet.
 • 1970. - PRECON OCH TOMAL STARTADE NY ERA

  Så blev fallet i början på 1970-talet, då El-Andersson fick Precon (nuvarande Abetong) och Tomal som kunder.
  Precon byggde prefabricerade pumpstationer, där El-Andersson gjorde installationen och till vilka företaget levererade egenkonstruerade och byggda automatikskåp.
  Det första automatikskåpet levererades till Precon 1974. Skåpen byggdes i källaren på Brogatan 11.
 • 1979 - EL-ANDERSSON BLEV NYA NAMNET

  1979 började Bruno som konsult i Göteborg och under fyra års tid på 1970-talet "körde" han igång raffinaderiet i Lysekil.
  Sommaren 1969 ombildades företaget till aktiebolag, tillsammans med Bruno och Björn Andersson, under namnet El-Andersson i Vessigebro AB.
  Företagets huvudsakliga sysselsättning dittills hade varit nyinstallationer och reparationer i bostäder och jordbruk, men Bruno ville att företaget skulle utöka sina åtaganden med mer kvalificerade installationer.
 • 1982. - TOMAL STOR KUND

  Tomal tillverkade doseringsutrustning, som El-Andersson monterade. Och 1982 konstruerade och byggde El-Andersson fem automatikskåp till en kund i Australien, för Tomals räkning.
  Till dags dato har El-Andersson byggt cirka 4000 skåp till Tomal - som utan jämförelse är El-Anderssons största kund.
 • 1982. - FLYTTADE IN I MATBUTIK

  Lokaliteterna på Brogatan 11 blev för små. Av en slump fick Bruno veta, att Konsum skulle stänga butiken på Brogatan 7 och sälja fastigheten. Han kontaktade Konsum Väst i Göteborg och fastigheten köptes.
  Den 31 augusti 1982 invigdes fastigheten och El-Andersson hade fått en ny, större butik med bra utrymme för vitvaror, främst av fabrikat Bosch.
 • ÖKAD FÖRSÄLJNING AV VITVAROR

  Brunos fru, Barbro, utökade försäljningen av vitvaror. Efter några år bildades Alfshögs Förvaltnings AB, som ägare till fastigheten. Installationsverksamheten blev kvar i El-Andersson i Vessigebro AB.
 • AUTOMATSKÅP OCH JORDBRUK

  Att bygga automatikskåp blev verkligen El-Anderssons nisch, vilket bland annat gjorde att konjunkturssvängningarna inte blev så kännbara för företaget.
  Jordbruken blev mer och mer automatiserade och El-Andersson byggde skåp för ventilation, utgödsling och utfodring.
  Simia AB i Västervik, som tillverkar utfordningsanläggningar och numera heter Skiold - blev en ny kund. El-Andersson har gjort mer än 600 skåp till företaget under årens lopp.
 • 1996. - ANDERS BÖRJADE

  1996 började Bruno och Barbros son Anders i företaget. Han fick sin elbehörighet 1999.
  Hans stora intresse har bland annat blivit installationer i vattenverk och pumpstationer. Under de senaste tio åren har El-Andersson gjort ett stort antal sådana stationer till Halmstads och Falkenbergs kommuner. 2003 etablerades en ny kundkontakt.
  ABB Danmark började montera ställverk för den svenska marknaden i Abetongs lokaler på Vinbergs hed och El-Andersson fick förtroendet att installera dessa.
 • 2004. - ANDERS - TREDJE GENERATIONEN ÄGARE

  2004 lämnade Björn företaget som delägare och Anders gick in i hans ställe. Han är alltså den tredje generationen.
  Antalet anställda har ökat successivt under 1990-talet för att idag uppgå till 21 personer.
 • 2008. - BUTIKEN BLEV KONTOR

  Vid årsskiftet 2007/2008 skrevs en ny sida i företagets historiebok. Då stängdes butiken för att byggas om till kontor.
 • 2013. - Certifiering

  Detta var året då El-Andersson blev ISO-certifierade. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
 • 2015. – Ullareds El AB

  Anders fick frågan om att ta över Ullareds El AB som också är ett familjeföretag. Detta gjordes 1/6 2015 och därmed var personalstyrkan uppe i 32 personer totalt.