Referenser

HÄR KAN DU SE NÅGRA AV DE FÖRETAG SOM VI ÄR STOLTA ÖVER ATT KUNNA HJÄLPA MED ELLÖSNINGAR. 

Tomal är en lokal kund som vi hjälper med bland annat doserutrustningar i alla storlekar.

Vid Tomals kundunika anläggningar hjälper vi till med driftsättning över hela världen, exempelvis i Arkaim i Ryssland – 80 mil norr om Vladivostok – och Iran.Tomal

Fler referenser