Historia

HISTORIA

Historien om El-Andersson började redan 1939, året före andra världskriget. Då startade Herbert Andersson företaget "Herbert Anderssons Elektriska", på Brogatan 11 i Vessigebro.

Här kan du läsa om företagets intressanta historia.
 

1930

I slutet av 1930-talet flyttade Herbert Andersson med sin fru Agnes och sonen Bruno, från Smålands Burseryd via Tylösand till Vessigebro.

Herbert köpte fastigheten Brogatan 11 och startade elfirma vid årsskiftet 1938-39 under namnet Herbert Anderssons Elektriska.

 
  RISKABELT JOBB I STOLPAR

Kraftbolagen började förse landsbygden med elektricitet och firmans arbeten bestod till en början av linjebyggnad – ett mycket ansträngande och inte helt riskfritt arbete.

Herbert klättrade med så kallade stolpskor i ledningsstolparna för att fästa isolatorerna till kraftledningen.

EL GAV ÖKAT BEHOV

När elledningarna fanns på plats i en by, var det dags att förse fastigheterna med elektricitet. Detta blev en mycket viktig arbetsuppgift för det nystartade företaget.

När husen försågs med elektricitet, behövde man också armaturer, spis och köksfläkt - och så småningom även kylskåp och tvättmaskin, som blev husmors stora hjälpreda.

 
  1940 - ÖPPNADE ELVARUBUTIK

För att tillgodose kunderna med dessa nya kapitalvaror öppnade Agnes en elvarubutik i den egna fastigheten i slutet av 1940-talet.

Agnes sålde spisar och kylskåp av fabrikat Helios och den första köksfläkten tillverkades av Futurumverken i Byske.
De första enkla armaturerna har idag blivit rariteter och ljuskronorna med slipade prismor är mycket eftersökta på auktioner. 

1960 - INGENJÖRSSTUDIER

Herbert hade en anställd elektriker och även sonen Bruno började arbeta i företaget. I början av 1960-talet arbetade också sonen Björn i företaget, då Bruno började sina ingenjörsstudier vid Göteborgs Tekniska Institut.

Därefter började Bruno arbeta med komplicerade anläggningar inom industrin för ASEA, vilket medförde att han fick starkströmsbehörighet.

 
  1970 - PRECON OCH TOMAL STARTADE NY ERA

Så blev fallet i början på 1970-talet, då El-Andersson fick Precon (nuvarande Abetong) och Tomal som kunder.

Precon byggde prefabricerade pumpstationer, där El-Andersson gjorde installationen och till vilka företaget levererade egenkonstruerade och byggda automatikskåp.
Det första automatikskåpet levererades till Precon 1974. Skåpen byggdes i källaren på Brogatan 11.

1979 - EL-ANDERSSON BLEV NYA NAMNET

1979 började Bruno som konsult i Göteborg och under fyra års tid på 1970-talet "körde" han igång raffinaderiet i Lysekil.

Sommaren 1969 ombildades företaget till aktiebolag, tillsammans med Bruno och Björn Andersson, under namnet El-Andersson i Vessigebro AB.
Företagets huvudsakliga sysselsättning dittills hade varit nyinstallationer och reparationer i bostäder och jordbruk, men Bruno ville att företaget skulle utöka sina åtaganden med mer kvalificerade installationer.

 
  1982 - TOMAL STOR KUND
Tomal tillverkade doseringsutrustning, som El-Andersson monterade. Och 1982 konstruerade och byggde El-Andersson fem automatikskåp till en kund i Australien, för Tomals räkning.

Till dags dato har El-Andersson byggt cirka 4000 skåp till Tomal - som är en stor kund till El-Andersson.

1982 - FLYTTADE IN I MATBUTIK

Lokaliteterna på Brogatan 11 blev för små. Av en slump fick Bruno veta, att Konsum skulle stänga butiken på Brogatan 7 och sälja fastigheten. Han kontaktade Konsum Väst i Göteborg och fastigheten köptes.

Den 31 augusti 1982 invigdes fastigheten och El-Andersson hade fått en ny, större butik med bra utrymme för vitvaror, främst av fabrikat Bosch.

 
  ÖKAD FÖRSÄLJNING AV VITVAROR

Brunos fru, Barbro, utökade försäljningen av vitvaror. Efter några år bildades Alfshögs Förvaltnings AB, som ägare till fastigheten. Installationsverksamheten blev kvar i El-Andersson i Vessigebro AB.

AUTOMATSKÅP OCH JORDBRUK

Att bygga automatikskåp blev verkligen El-Anderssons nisch, vilket bland annat gjorde att konjunkturssvängningarna inte blev så kännbara för företaget.

Jordbruken blev mer och mer automatiserade och El-Andersson byggde skåp för ventilation, utgödsling och utfodring.
Simia AB i Västervik, som tillverkar utfordningsanläggningar och numera heter Skiold - blev en ny kund. El-Andersson har gjort mer än 600 skåp till företaget under årens lopp.

 
  1995 - ANDERS BÖRJADE
1995 började Bruno och Barbros son Anders i företaget. Han fick sin elbehörighet 1999.

Hans stora intresse har bland annat blivit installationer i vattenverk och pumpstationer. Under de senaste tio åren har El-Andersson gjort ett stort antal sådana stationer till Halmstads och Falkenbergs kommuner. 2003 etablerades en ny kundkontakt.
ABB Danmark började montera ställverk för den svenska marknaden i Abetongs lokaler på Vinbergs hed och El-Andersson fick förtroendet att installera dessa.

2004 - ANDERS - TREDJE GENERATIONEN ÄGARE

2004 lämnade Björn företaget som delägare och Anders gick in i hans ställe. Han är alltså den tredje generationen.

Antalet anställda har ökat successivt under 1990-talet för att idag uppgå till 21 personer.

 
  2008 - BUTIKEN BLEV KONTOR

Vid årsskiftet 2007/2008 skrevs en ny sida i företagets historiebok. Då stängdes butiken för att byggas om till kontor.

2013 - CERTIFIERING

Detta var året då El-Andersson blev ISO-certifierade. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 

 
  2015 - ULLAREDS EL AB
Anders fick frågan om att ta över Ullareds El AB som också är ett familjeföretag. Detta gjordes 1/6 2015 och därmed var personalstyrkan uppe i 32 personer totalt.