Tjänster

VI UTFÖR DET MESTA INOM EL.

Vår inriktning är främst mot kvalificerad installation inom lantbruk och industri.

- Anpassade lösningar
- Elinstallationer
- Styrning vatten- och avloppsverk
- Lösningar tillverkningsindustri
- Termografering

VÅR STYRKA

El-Andersson är ett företag med bred kompetens.

Våra anställda har olika specialområden och vi klarar därför många olika typer av uppdrag – allt från enklare elinstallationer till avancerade specialuppdrag.

Vår bredd och att vi ligger långt fram med teknik, är vår största styrka. Vi hjälper exempelvis ofta kunder med unika lösningar.

- Elinstallationer
- Styrsystem för maskiner och processindustri
- Specialistkunskaper
- ISO-certifierade